Styrelsen

Vi har styrelsemöte varje månad.

Under mötet behandlas budget, ekonomi, offerter, planering av underhåll m.m.

Styrelsen

Irene Katzman, ordförande
Jonas Berg, vice ordf.
Malin Blix, sekreterare
Stefan Olsson, kassör
Ann Beis, ledamot
Emanuel Hedestig, ledamot
Rigmor Cedin, suppleant
Jan Waleborg, ledamot

Valberedningen

Ann Maliniak
Anders Bergman
Katarina Jörgensen

Revisor

Börje Kraft