Styrelsen

Vi har styrelsemöte varje månad.

Under mötet behandlas budget, ekonomi, offerter, planering av underhåll m.m.

Styrelsen

Irene Katzman, ordförande
Jonas Berg, vice ordf.
Malin Blix, sekreterare
Stefan Olsson, kassör
Ann Beis, ledamot
Jan Waleborg, suppleant
Emanuel Hedestig, suppleant

Valberedningen

Ann Malliniak, sammankallande
Alexander Rehnström
Katarina Jörgensen

Revisor

Börje Kraft