Allmänt

Allmänt

Fastighetsskötsel 
Vår fastighetskötsel hanteras av Ingdahls Städ och Fastighet AB.

Klicka här för att läsa om felanmälan

Internet och Kabel-TV
Både internet och basutbud för TV ingår i avgiften. TV-utbudet levereras genom Tele2 och detta får du via antennuttaget. Internetförbindelse levereras av Bahnhof och detta får du via nätverksuttaget i din hall. 

Avfallshantering i föreningen

Hushållssopor
Hushållssopor ska paketeras i påsar/kassar och slängas i sopnedkast som finns på varje våning.

Matavfall
Matavfall läggs i särskilda kärl i grovsoprummet för hantering av Matavfall. Matavfallet ska förpackas i för ändamålet avsedda papperspåsar som finns att hämta i grovsoprummet.

Kartong och större pappersförpackningar
I grovsoprummet finns ett kärl där du kan slänga kartong och större pappersförpackningar.

Grovsopor
I grovsoprummet finns ett kärl där du kan slänga grovsopor dvs. större föremål som inte ska slängas i vanliga soporna eller på återvinningen såsom stekpannor, blomkrukor, porslin, mindre möbler.

Tidningar
Vid gaveln av fastigheten, i anslutning till våra parkeringsplatser finns kärl avsedda för att slänga tidningar och papper.

Övrigt avfall
I dörren bredvid dörren till grovsoprummen – dvs. källarnedgången, finns kärl för små-el och elektronik, glödlampor, lågenergilampor, lysrör och batterier

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall måste lämnas till närmaste återvinningscentral.
Exempel på sådant som du får frakta bort på egen bekostnad: Byggavfall, Färg o kemikalier, Kyl- o frysskåp, TV-apparater, Flaskor, glas o Porslin, Kattsand, Blomjord m.m.

Återvinningscentraler & Återvinningsstationer

Återvinningscentral Bromma

Öppettider:

  • Måndag: 08:00-20:00
  • Tisdag – torsdag: 10:00-20:00
  • Fredag: 09:00-17:00
  • Lördag – söndag: 09:00-18:00

Adress: Linta Gårdsväg 16, 168 74 Bromma
Telefon: 08-522 120 00

Mer information:  https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/atervinningscentral/bromma/

Återvinningsstation

För att hitta närmaste återvinningsstation; https://www.sopor.nu/haer-aatervinner-du/hitta-aatervinningen/

Styrelsen vill även tipsa om Returpunkten i Solna Centrum!
https://www.sorab.se/start/hushall/vara-anlaggningar/returpunkt-solna-c/