Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan till styrelsen
Vid felanmälan eller annan korrespondens med styrelsen angående fel eller brister bör följande framgå:

  • Namn och lägenhetsnummer
  • Orsak till anmälan
  • Datum och gärna klockslag när felet upptäcktes

Om det inte rör sig om akuta problem lämna gärna en lapp i föreningens brevlåda i entrén, alternativt skicka ett mail till brfmuraren1@gmail.com

Se även anslag om felanmälan i entrén.

Felanmälan avseende fastigheten
För felanmälan som rör fastigheten har vi avtal med Ingdahls Städ och Fastighet AB och Fastighetsägarna.

Felanmälan till Ingdahls Städ och Fastighet AB kan göras måndag-fredag 07:00-17:00 på telefonnummer 070-816 73 56.

Övrig tid och under röda dagar kontakta Fastighetsägarnas jour på telefonnummer 08-657 64 50

Felanmälan av hissar
Kontakt: KONE
Telefon: 08 – 618 01 80

Kabel-TV
Kontakt: Tele2
Telefon: 90222

Internet
Kontakt: Bahnhof
Telefon: 010 – 510 00 00