Mäklarinformation

Mäklarbild

Mäklarbild ska alltid beställas hos Fastighetsägarnas kundservice.
Telefonnummer : 08-617 75 00

För detta krävs en kopia på försäljningsuppdraget.

Årsredovisning

Klicka här för att läsa våra årsredovisningar:

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning_2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

El-debitering

Föreningen har kollektivt el-avtal och medlemmarnas el-förbrukning debiteras var tredje månad, tänk på att reglera kostnaden för el i samband med överlåtelse.

Energideklaration

Klicka här för att läsa vår energideklaration:

Energideklaration Nybodagatan 7

Radonmätning

Klicka här för att läsa om den radonmätning som genomförts i vår fastighet:

Radonmätning