Mäklarinformation

Mäklarbild

Mäklarbild ska alltid beställas hos Fastighetsägarnas kundservice.
Telefonnummer : 08-617 75 00

För detta krävs en kopia på försäljningsuppdraget.

Årsredovisning

Här finns våra årsredovisningar.

El-debitering

Föreningen har kollektivt el-avtal och medlemmarnas el-förbrukning debiteras var tredje månad, tänk på att reglera kostnaden för el i samband med överlåtelse.

Energideklaration

Klicka på länken nedan för att läsa vår energideklaration:

Energideklaration Nybodagatan 7

Radonmätning

Klicka på länken nedan för att läsa om den radonmätning som genomförts i vår fastighet:

Radonmätning

OVK

Klicka på länken nedan för att läsa om vår senaste OVK:

OVK 2019

Övrigt

Övrig information som rör föreningen såsom stadgar osv. hittas i Murarboken.  Klicka här för att läsa Murarboken:

Murarboken 2024-04-08

Vid försäljning av lägenhet brukar en styrelsemedlem vara närvarande på visning, för att kunna svara på eventuella frågor som mäklare eller spekulanter kan ha. Detta är såklart frivilligt för säljaren om styrelsen ska närvara eller ej på visningen.