Mäklarinformation

Mäklarbild

Mäklarbild ska alltid beställas hos Fastighetsägarnas kundservice.
Telefonnummer : 08-617 75 00

För detta krävs en kopia på försäljningsuppdraget.

Årsredovisning

Här finns våra årsredovisningar.

El-debitering

Föreningen har kollektivt el-avtal och medlemmarnas el-förbrukning debiteras var tredje månad, tänk på att reglera kostnaden för el i samband med överlåtelse.

Energideklaration

Klicka på länken nedan för att läsa vår energideklaration:

Energideklaration Nybodagatan 7

Radonmätning

Klicka på länken nedan för att läsa om den radonmätning som genomförts i vår fastighet:

Radonmätning

OVK

Klicka på länken nedan för att läsa om vår senaste OVK:

OVK 2019

Övrigt

Övrig information som rör föreningen såsom stadgar osv. hittas i Murarboken.  Klicka här för att läsa Murarboken:

Murarboken 2021-03–01