Murarboken

Murarboken

Murarboken är en samlad vägledning till föreningens medlemmar som bland annat innehåller information om vår fastighet, våra stadgar, våra ordningsregler samt vilket ansvar våra medlemmar respektive föreningen har när det gäller förvaltning av bostadsrätterna.

Klicka här för att läsa Murarboken:

Murarboken 2024-04-08

Stadgar

Klicka här för att läsa bara stadgarna :

Stadgar antagna 2017-11-14