Styrelsen

Styrelsen

Vi har styrelsemöte varje månad. Under mötet behandlas frågor som rör drift, budget, ekonomi, offerter, planering av underhåll m.m.

Styrelsen
Irene Katzman, ordförande
Jonas Berg, vice ordf.
Malin Isaksson, sekreterare
Christoffer Skog, kassör
Nazer Hamidi, ledamot
Vahid Sabaghi, ledamot
Safa Kvist, ledamot
Annette Forsberg, suppleant

Valberedningen
Jennifer Tuulasvirta, sammankallande
Anna Kvist
Troj Sternehäll

Revisor
Nexia Revision Stockholm
Anders Lundgren