Styrelsen

Styrelsen

Vi har styrelsemöte varje månad.

Under mötet behandlas budget, ekonomi, offerter, planering av underhåll m.m.

Styrelsen

Irene Katzman, ordförande
Jonas Berg, vice ordf.
Malin Blix, sekreterare
Karin Radosevic Holmstedt, kassör
Stefan Ungerth, ledamot
Emanuel Hedestig, ledamot
Rigmor Cedin, suppleant
Troj Sternehäll, suppleant

Valberedningen

Anders Bergman
Ann Beis
Stefan Olsson

Revisor

Börje Kraft