Styrelsen

Styrelsen

Vi har styrelsemöte varje månad. Under mötet behandlas frågor som rör drift, budget, ekonomi, offerter, planering av underhåll m.m.

Styrelsen
Irene Katzman, ordförande
Jonas Berg, vice ordf.
Jennifer Tuulasvirta, sekreterare
Mustafa Mohammed Ali, kassör
Troj Sternehäll, ledamot
Rebecka Öfverholm, ledamot
Anna Kvist, ledamot
Nazer Hamidi, suppleant

Valberedningen
Karin Radosevic Holmstedt, sammankallande
Malin Blix
Emanuel Hedestig

Revisor
Nexia Revision Stockholm
Anders Lundgren