Trädgården

På baksidan av föreningen hus finns sedan några år tillbaka en fin trädgård som medlemmarna kan använda. Vi har en fast grillplats, en rörlig grill samt tre trädgårdsgrupper. Föreningens medlemmar har fritt tillträde till trädgården som används vid olika tillfällen, t ex vid små grillfester, födelsedagsfester samt om man bara vill sola.