Kontakt

Kontakta styrelsen via e-post: brfmuraren1@gmail.com eller lämna ett meddelande i brevlådan vid stora ingången. Kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i källaren.

Det finns en sluten facebookgrupp för kommunikation mellan föreningens medlemmar: Muraren 1. Observera att styrelsen inte ansvarar för den, och att frågor direkt till styrelsen bör tas via mail, post, eller genom att direkt kontakta den styrelsemedlem vars ansvarsområde det gäller.