Historia

Historia

SOLNA 1958

När två av de boende i vår förening, Ann-Marie och Eino, flyttade till Solna 1958, kunde man hos kommunförvaltningen få en karta över Solna med vidhängande information om staden. Där stod bl a;

”EN MODERN STAD, Solna är en stad i utveckling. Den bildades år 1943 genom sammanslagning av Hagalunds, Huvudsta, Lilla Alby och Råsunda municipalsamhällen samt återstoden av Solna socken. Ett intensivt planeringsarbete pågår för att knyta ihop de äldre bebyggelsegrupperna till en modern stad. Folkmängden, vid 1958 års ingång 47 000, beräknas bli nästan fördubblad inom femton år.”

Någon fördubbling av folkmängden har efter 55 år dock inte skett. Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi ca 80 000 invånare. Bl.a har de många trafiklederna begränsat tillväxten.

Som nyinflyttade såg Ann-Marie och Eino VM i fotboll på Fotbollsstadion 1958. Stadion hade då plats för 52 000 åskådare. Idag är Råsunda stadion riven (började rivas 2012) och en ny arena, Friends Arena, är byggd vid Solna station.

Solna är äldre än Stockholm. Redan på 1100-talet uppfördes Solna rundkyrka, som förutom kristen kyrka också tjänstgjorde som en del i Mälardalens försvar. Men för att återgå till 1958, så fanns då varken Solna Centrum eller Solna Stadshus.

Kommunförrvaltningen höll till i gamla Polishuset på Solnavägen. Det fanns inte heller någon Tunnelbana, utan det var buss till stan som gällde. Däremot stannade tåg fortfarande vid Huvudsta station, som låg vid nuvarande Huvudsta Torg. Det fanns också en station, Huvudsta Central, som låg ungefär där Framnäsbacken börjar.

In till Stockholm kom man med bussar som gick till Norra Bantorget. Bussarna gick längs den del av Sundbybergsvägen som nu är avstängd med betongblock (Oskarsrogatan). En buss gick från Norra Bantorget över Karlberg, förbi slottet och Huvudsta gård, genom allén och i en krök in på Huvudstagatan. När man idag promenerar mellan lindarna i Huvudstaallén är det lite svårt att föreställa sig att det där gick dubbelriktad trafik, även med bussar.

Ungefär där Nybodagatan 4-6 nu ligger fanns en handelsträdgård, där man i början kunde köpa blommor. En bilverkstad fanns ungefär där Skytteholmsskolan nu ligger och strax bakom Rondellen gick kor och betade.

1960-talet och 1970-talet

Huset värmdes med olja. Solna Centrum kom till -65
Hagalunds och Huvudstas gamla arbetarmiljöer från sekelskiftet fick lämna plats för nya storskaliga bostadsområden.

Tunnelbanan kom till Solna + att busstorget anlades -75
Vad har hänt sedan 1980 och fram tills idag i vår fastighet?

1980-talet

Två dramatiska händelser inträffade under detta decennium. En höststorm blåste av taket på piskaltanen och mellan husen nr. 5 o 7 rasade delar av fasaderna ner. Som tur var så skadades inga vid dessa 2 händelser. Huset hade vid denna tid en frånlufts värmepump som hjälpte att värma varmvatten den togs sedan bort vid installationen av fjärrvärme.

Vi införde sjutillhållarlås i de allmänna utrymmena, med anledning av stora o svåra vindsbränder i närområdet

Huset anslöts till Kabel TV nätet. Mellan husen nr 5 o 7 fanns tills vid denna tid en lekplats med sandlåda som togs bort eftersom Lillemorsparken låg alldeles intill.

Solna Centrum byggs in. 1986-91

1990-talet

Fastighetsskötare avskaffades och hans lägenhet ombildades till bostadsrätt.

Fasadrenovering utfördes med byte från grått till gult.

Under detta årtionde blev hissarna renoverade med nya motorer och ny inredning.

Det utrymme som tidigare var pannrum, men efter installation av fjärrvärme blev frigjort, iordningställdes till styrelserum.

Sopgubbarna skulle ha bättre arbetsmiljö så vi installerade en sopsug.

Regler-apparatur för radiatorvärmen installerades. Detta för jämnare innetemperatur.

2000-talet

Tvättstugan renoverades och bredband installerades i huset. Vidare försågs huset med elektroniska lås i entrén och yttre källardörrar. Fastigheten blev stambytt. Tvättstugan renoverades också med klinker på golv + målning.

Vi fick nya hissar samt målning av väggar och polering av golv i entrén och på alla våningsplan. Lampor byttes i trapphuset och i tvättstugan till ett mer energisnålt alternativ. Nytt bokningssystem infördes i tvättstugan och en porttelefon installerades vid ytterdörren. Även nya fönster införskaffades för samtliga lägenheter. Nyare energibelysning i alla allmänna utrymmen, nya bilmotorvärmare, bokningssystem via nätet, automatiska dörröppnare, nya torktumlare, nytt kärl för sopsug.

2010-talet

Vår fina trädgård blev till efter samarbete med landskapsarkitekt och trädgårdsfirmor. Trädgården invigdes med tårtkalas där vi även provade den nya grillen. Nya garageportar installerades. Föreningens stadgar reviderades i två steg. Kollektivt el-avtal infördes våren 2018. Föreningen slöt avtal med ny trädgårdsmästare. Nya brandvarnare sattes upp i samtliga lägenheter. Ny undercentral för fjärrvärme installerades. Vidare genomfördes stamspolning, obligatorisk ventilationskontroll och radonmätning.

2020-talet

Föreningens tak har reparerats. 6 st laddstolpar för el-bilar har installerats på föreningens parkeringsplatser. Avtal slutet med ny bredbandsleverantör. Våren 2023 byttes husets elstammar, inklusive stigare, mätare och elcentral.

Ordföranden genom åren

2014 –                            Irene Katzman
2013 – 2014                David Ramazani
2012 – 2013                Lars åke Wickström
2006 – 2012               Christer Friberg
2004 – 2005              Arnold Mailniak
2001 – 2003               Rune Nyman
2000 – 2001               Sigward Qvick
1989 – 1999                Nils-Erik Johansson
1987 – 1988                Sten Braag
1986 – 1987                Rune Nyman
1982 – 1985                Sten Hultman
1980 – 1981                Jan Wiberg
1978 – 1979                Barbro Fellesson
1971 – 1977                 Svante Nicodemi
1969 – 1970                Staffan Fürst
1968 – 1969                Göran Ullberg
1966 – 1967                Hans Löw
1964 – 1965                Rolf Leanderson
1962 – 1963                Karl-Erik Kyhlstedt
1961 – 1962                 Ruben Cronestrand
1960 – 1961                 Karl-Erik Sunneman
1957 – 1959                Jonas Näsvall (byggmästare)

20 st Olika ordföranden under årens lopp