Kalendarium

Kalendarium

Söndag 26 april, 2020 

Vårstädning med efterföljande grillning. Alla är hjärtligt välkomna att fixa till vår gemensamma utemiljö. Vi börjar kl 13.00.


Måndag 25 maj, 2020 

Den 25 april har vi föreningens årsmöte. Vi planerar att se över möjligheterna att delta på stämman via länk, för de som önskar detta, samt att anpassa storleken på lokal efter antal deltagare, så att alla får plats att sitta med avstånd, om behov av detta finns. Ytterligare information kommer framöver.